Bodor András munkái

Bodor András teljes munkássága (1938-1999) mintegy 400 címet ölel fel. Ezeket az általa rendezett bibliográfia szerint a következő csoportokban mutatjuk be:

I. Tudományos munkák (kötetek, tanulmányok, cikkek)

 1. Szent Gellért deliberatiojának főforrása, Századok 77, 1943, 173-227.
 2. Șantierul Grădiștea Muncelui (cu C. Daicoviciu et al.). SCIV 4/1-2, 1953, 153-218.
 3. Șantierul Grădiștea Muncelui. Blidarul. Rezultatul săpăturilor din campania anului 1954 (cu C. Daicoviciu et al.). SCIV 6/12, 1955, 196-233.
 4. Contribuții la problema agriculturii în Dacia înainte de cucerirea romană. Problema obștilor la daci. Partea 1-2. SCIV, 7, 3/4,  1956, 253-266 și SCIV 8,  1/4, 1957, 137-148.
 5. Mezőgazdasági viszonyok a római Daciában (Formarea raporturilor agricole in Dacia romana). A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem (1945-1955). Az egyetem tizéves fennállásának alkalmából, Bukarest, 1956, 209-221.
 6. Napoca a feliratok tükrében. Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára, Bukarest, 1957, 78-111.
 7. A holt tengeri tekercsek, Korunk 17, nr.5, 1958, 720-724.
 8. Adalékok a helyi elem fennmaradásának kérdéséhez a római kori Dáciában. A Liber és Libera kultusz, Studia Historica fasc. 1. 1960, 25-58.
 9. Un nou monument funerar de la Gilău înfățisând banchetul funebru. In: Omagiu C-tin Daicoviciu cu prilejul împlinirii a 60 de ani, București, 1960, 41-54.
 10. Makedonia és a dáciai törzsek kapcsolatai az i.e. II. század első felében, Studia Historia fasc. 1, 1961, 19-33.
 11. Dacian slaves and freedmen in the Roman Empire and the fate of the Dacian prisoners of wars, Acta Antiqua Philippolitana, Studia Historica et Philologica, 1963, 45-52.
 12. Der Liber und Libera Kult. Ein Beitrag zur Fortdauer der bodenstaendigen Bevölkerung im Römerzeitlichen Dazien, Dacia NS 7, 1963, 211-239.
 13. A rabszolgatartó társadalom néhány kérdéséről, Korunk 23, nr. 11., 1964, 1514-1521.
 14. Contribuții la cucerirea Daciei, Acta Musei Napocensis 1, 1964, 137-162.
 15. Cu privire la kapnobatai și polistai la daci, Studia Historia fasc.1. 1965, 7-18.
 16. Az ázsiai termelési mód, Korunk  25, nr. 1., 1966, 41-49.
 17. Contribuții la istoria răscoalei sclavilor condusă de Spartacus, Studii Clasice 8, 1966, 131-141.
 18. Letűnt kultúrák nyomában, Korunk 25, nr. 11, 1966, 1541-1550.
 19. Nyugat alkonyától – az egységes világcivilizációig, Korunk 25, nr. 8, 1966, 1128-1137.
 20. Universitas Magistrorum et Scholarium, Korunk 25, nr. 3. 1966, 449-457.
 21.  A klasszikus tudományok a tudományos-műszaki forradalom korában. Korunk 26, 1967, 643-650.
 22. Note asupra artei romane provinciale, Acta Musei Napocensis 5, 1968, 489-504.
 23. Traianus emlékoszlopa. Korunk 27, nr. 1. 1968, 39-47.
 24. Újabb adatok egy négyszázéves perről. Korunk 27, nr. 8. 1968, 1208-1216.
 25. Világpolitikai irányzatok – történelmi koncepciók. Korunk 27, nr. 5, 1968, 717-723.
 26. A nemzetközi élet és a történettudomány. Korunk 28. nr 9, 1969, 1383-1390.
 27. Despre noțiunea de filosofie a istoriei. In: Filosofia istoriei. Stuii. București, 1969, 256-274.
 28. Körösi Csoma Sándor a tibetológus. Korunk 28, nr. 5, 1969, 673-681.
 29. A béke kérdése Homerostól Erasmusig. Korunk 30, nr. 6. 1971, 830-840.
 30. A sumér kutatás néhány kérdéséről. Korunk 30, nr. 10, 1971, 1556-1572.
 31. Iliri i Daciani. The Illyrians and Dacians, Belgrad, 1971. (collaboration)
 32. Új adatok Decebal dák király haláláról. Korunk 30, nr. 1. 1971, 127-140.
 33. Blocurile cu litere grecești din cetățile dacice. In: Crisia. Lucrări Științifice ale Institutului Pedagogic Oradea, 1972, 27-35.
 34. Împăratul Aurelian și părăsirea Daciei. Studia Historia fasc.1. 1972, 3-16.
 35. Könyv az ókorban. Korunk 31, nr. 3. 1972, 396-403.
 36. Múltba nyiló távlatok. Korunk 31, nr. 11, 1972, 1605-1617.
 37. Emperor Aurelian and the abandonment of Dacia. Dacoromania 1973, 29-40.
 38. Împăratul Caracalla în Dacia. In: In memoria C. Daicoviciu, Cluj, 1974, 39-51.
 39. Începuturile epigrafiei romane. Sub semnul lui Clio. Omagiu acad. Ștefan Pascu. Cluj 1974, 443-451.
 40. Ulpia Traiana Sarmizegetusa la umaniști și cronicari istorici medievali. Sargetia 11-12, 1974, 255-161.
 41. Történelemkutatás és az időszaki sajtó. Korunk Évkönyv 1974, 189-201.
 42. Elements of Philosophy of History in the Roman Historiography of the first and second centuries of our Era. Actes de la XIIe Conference Internationale d’Études Classique “Eirenne”, Cluj-Napoca 2-7 October 1972, Bucuresti, 1975, 369-380.
 43. A Nyugatrómai Birodalom bukása. Korunk 35, nr. 12. 1976, 940-943.
 44. Történeti Kronológia I-II. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1976. (társszerző).
 45. Vasile Pârvan. His life and his works. In: Cours d Ete International. Universitatea Babeș-Bolyai, Cursuri de vară. Cluj-Napoca, 1976, 87-97.
 46. Aspecte ale artei romane din Dacia. Studia Historia fasc. 1. 1977, 20-27.
 47. Comori arheologice în regiunea Porțile de Fier, Sibiu, 1978 (társszerző, katalógus)
 48. Der Situation der mitwohnenden Nationalitaeten in der S.R. Rumaenien. Cursuri de vara, Cluj-Napoca, 1978, 1-12.
 49. Burebista egységes, központositott állama I. Az irott források. Korunk 38, nr. 3. 1979, 209-213.
 50. Burebista egységes, központositott állama II. Az irott források. Korunk 38, nr. 4. 1979, 298-311.
 51. Burebista egységes, központositott állama III. A régészeti emlékek. Korunk 38, nr. 11, 1979, 880-890.
 52. Burebista egységes, központositott állama IV. A nemzetközi helyzet Burebista korában. Korunk 39, nr. 7-8, 1980, 490-495.
 53. Un atelier de artizanat de la Dierna. Acta Musei Napocensis 16, 1979, 141-155. (társ-szerző)
 54. A társadalomtudományi gondolkodás a népi hatalom évtizedeiben. In: Koppándi S. (szerk.): A romániai magyar nemzetiség, Bukarest, Kriterion Kiadó, 1981, 256-285.
 55. Dél-Kelet Európa kutatások Romániában. Korunk 40, nr. 11, 1981, 824-827.
 56. Structura societății geto-dacice. In: H. Daicoviciu (ed.), Studii Dacice, Cluj-Napoca, 1981, 7-22.
 57. The ethnic and social composition of the participants in the slave uprising led by Spartacus. In: Spartacus. Symposium Rebus Spartaci Gestis Dedicatum 2050 A., Sofia, 1981, 85-94.
 58. A kolozsvári Brassai Sámuel középiskola múltjából I. Korunk 41, nr. 5. 1982, 356-359.
 59. A kolozsvári Brassai Sámuel középiskola múltjából II. Korunk 41, nr. 6. 1982, 438-441.
 60. Dumitru Tudor (ed.), Enciclopedia civilizației romane, București, 1982. (363 cimszó)
 61. Az orientalisztika és a hazai magyar keletkutatás I. Korunk 42, nr. 5. 1983, 411-415.
 62. z orientalisztika és a hazai magyar keletkutatás I. Korunk 42, nr. 9. 1983, 730-735.
 63. Tacitus. Sorsfordulatokban gazdag kor. Válogatta, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Bodor András. Forditotta: Borzsák István. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1984.
 64. A Spartacus kutatás jelenlegi helyzete. Korunk 44, nr. 3. 1985, 202-207.
 65. Régészet a tenger mélyén. Korunk 44, nr. 7. 1985, 526-531.
 66. A nyelvészet és az ókori népek története. Korunk 44, nr. 8, 1985, 655-660.
 67. A kinai filozófia három nagy irányzata. Korunk 44, nr. 10, 1985, 777-782.
 68. Az indiai filozófia főbb irányzatai. Korunk 44, nr. 12, 1985, 976-982.
 69. Irán ókori műveltségének arculata. Korunk 45, nr. 6, 1986, 469-475.
 70. A géta-dákok első szabadságharcai. Korunk 45, nr. 7. 484-488.
 71. Az értékrendszerek változásai az ókor és a középkor folyamán. Korunk 45, nr. 7. 1985, 501-506.
 72. Szókratész pere és halála. Korunk 45, nr. 10, 1986, 761-768.
 73. A géta-dákok történeti útja, Korunk 45, nr. 12, 1986, 955-957.
 74. Magister artium – a művészetek mestere. Rabindranath Tagore. Korunk 45, nr. 12, 1986, 955-957.
 75. Contribuții la istoria orașului Napoca și a monumentelor sale sculpturale în piatră I. Acta Musei Napocensis 22/23, 1986-7, 185-199.
 76. Beteljesült és szertefoszlott álmok. Korunk 47, nr. 3. 1986, 190-193.
 77. Contribuții la istoria orașului Napoca și a monumentelor sale sculpturale în piatră II. Acta Musei Napocensis 24-25, 1987-88, 193-221.
 78. The control of slaves during the Roman Empire. In: Toru Yuge and Masaoki Doi (eds.),  Forms of control and subordination in Antiquity, BRILL, Leiden, 1988, 396-409.
 79. Bővülő látóhatár. Korunk 48, nr. 4, 1989, 270-274.
 80. Die Griechischen-Römischen Kulte in der Provinz Dacia un das Nachwirken der einheimischen Traditionen. In: Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, II.18.2, Berlin-New York, 1989, 1077-1164.
 81. Henry Kissinger emlékiratai. Korunk III. éf. nr. 2, 1990, 231-237.
 82. The development of higher education in Transylvania. In: Philips D.- Kaser, M. (eds.), Oxford Studies in Comparative Education, Cambridge University Press, 1992, 95-102.
 83. Structura războaielor de sclavi în perioada Republicii Romane. In: Din istoria Europei Romane. Omagiu prof. Dumitru Protase, Oradea, 1995, 81-93.
 84. Körösi Csoma Sándor dicsősége. In: Körösi Csoma Sándor nyomdokain, 1993, 33-41.
 85. Szentkatolnai Bálint Gábor, a nyelvtudós. In: Szentkatolnai Bálin Gábor. Erdélyi Tudományos Füzetek 220, EME, Kolozsvár, 1994, 6-12.
 86. Contribuții la istoria orașului Napoca și a monumentelor sale sculpturale în piatră III. Acta Musei Napocensis 31, 1994, 253-260.
 87. Erdély ókori történetének kutatása a XIX. század közepéig, Erdélyi Múzeum 3-4, 1995, 56-81.
 88. Erdély ókori történetének kutatása a XIX. század közepétől az Első Világháború végéig. In: Jakó Zsigmond Emlékkönyv, Kolozsvár, 1996, 66-85.

II. Tankönyvek, kurzusok, térképek

 1. Gutu, Gh., Latin nyelv. Tankönyv a VIII. osztály számára. Magyarra átdolgozta Bodor András, Szabó György és Kovács Erzsébet. Bukarest, 1957
 2. Latin nyelv. Tankönyv a VIII. osztály számára. Magyarra átdolgozta Bodor András, Szabó György és Kovács Erzsébet. Bukarest, 1957, bővitett változat.
 3. Vasilescu, T. – Barbu, N., Latin Nyelv. Tankönyv a IX. osztály számára. Magyarra átdolgozta Bodor András, Szabó György és Kovács Erzsébet, 1957. Második kiadás: 1959.
 4. Vasilescu, T. Latin Nyelv. Tankönyv a X. osztály számára. Magyarra átdolgozta Bodor András, Szabó György és Kovács Erzsébet, 1958.
 5. Egyetemes ókori történet I. Az ókori Kelet és Görögország története. Egyetemi kurzus. Kolozsvár, 1959.
 6. Egyetemes ókori történet II. Az ókori Róma története. Egyetemi kurzus. Kolozsvár, 1959.
 7. Vasilescu, T. – Dragulescu, C. Latin Nyelv. Tankönyv a XI. osztály számára. Magyarra átdolgozta Bodor András, Szabó György és Kovács Erzsébet, Bukarest, 1959.
 8. Alcalay, V- Rappaport, A. E, Valceanu, O. Angol nyelv. Tankönyv a IX. osztály számára. Magyarra átdolgozta Bodor András, Bukarest 1961.
 9. Vasilescu, T. – Barbu, N., Latin Nyelv. Tankönyv a IX. osztály számára. Magyarra átdolgozta Bodor András, Bukarest 1961. Második, javitott kiadás.
 10. Vasilescu, T. – Dragulescu, C. Latin Nyelv. Tankönyv a XI. osztály számára. Magyarra átdolgozta Bodor András, Kovács Ezsébet, Szabó György, Bukarest, 1964.
 11. Vasilescu, T. Latin Nyelv. Tankönyv a X. osztály számára. Magyarra átdolgozta Bodor András, Bukarest, 1965.
 12. Barbu, N. – Vasilescu, T. Latin nyelv. Tankönyv a liceumok X. osztály számára (humán tagozat). Magyarra átdolgozta Bodor András, Bukarest, 1966.
 13. Prelegeri de istorie universală veche. Curs universitar, București, 1967, 35-55, 99-142, 155-242, 343-453.
 14. Vasilescu, T., Latin Nyelv. Tankönyv a XI. osztály számára. Magyarra átdolgozta Bodor András, Bukarest 1967.
 15. Vasilescu, T. – Drăgulescu, C. Latin nyelv a XII. osztály számára. Magyarra átdolgozta Bodor András, Bukarest 1968.
 16. Istorie universală antică și medie. Anul II. liceu, secția umanistă. Magyar nyelvre átültette Bodor András. Bukarest, 1973.
 17. Vasilescu, T. Latin nyelv. Tankönyv a liceumok III. évfolyama számára. Magyarra átültette Bodor András, Bukarest, 1976.
 18. Vasilescu, T. – Drăgulescu, C. Latin nyelv a liceumok IV. évfolyama számára. Magyarra átdolgozta Bodor András, Bukarest 1976.
 19. Az ókor és a középkor történetének alapvető kérdései. Tankönyv a XI. osztályosok számára. Magyarra átdolgozta Bodor András. Bukarest, 1977
 20. Az ókor és a középkor történetének alapvető kérdései. Tankönyv a XI. osztályosok számára. Magyarra átdolgozta Bodor András. Bukarest, 1979, 1980 és 1981-es kiadások.
 21. Orientul Antic. Harta murală. București, 1981.
 22. Lumea antică până în secolul III/II. î. e.n. București, 1983.

III.Fordítások

 1. Epicuros. Lucretius. G.I. Gulian és M. Breazu bevezető tanulmányaival. Az Epikuros szövegeket görög eredetiből forditotta Bodor András és Szabó György. A Lucretius szövegeket hexameteres verssorokban latin eredetiből forditotta Kiss Géza. Bukarest, 1951.
 2. Herakleitosz. A vevezető tanulmányt irta Miron Constantinescu. A Herakleitosz szövegeket görög eredetiből forditotta Bodor András és Szabó György. Bukarest, 1951.
 3. Aristoteles. Az Aristoteles szemelvényeket görög eredetiből forditotta Bodor András és Szabó György. Ion Banu bevezető tanulmányával. Bukarest, 1952.
 4. Korai görög materialisták. A filozófiai szöveget görög eredetiből forditotta Bodor András és Szabó György. Ion Banu bevezető tanulmányával. Bukarest, 1952.
 5. Leukippos. Demokritos. A Leukippos és Demokritos szövegeket görög eredetiből forditotta Bodor András és Szabó György. C. I. Giulian bevezető tanulmányával. Bukarest, 1952.
 6. Morus. Bacon. Hobbes. Locke. A szövegeket latin és angol eredetiből forditotta Bodor András. C.I.Giulian és I. Banu bevezető tanulmányaival. Bukarest, 1952.
 7. Rotterdami Erasmus. A balgaság dicsérete. Forditotta és jegyzetekkel ellátta: Bodor András. A bevezető tanulmányt irta: Constantin I. Botez. Bukarest, 1960.
 8. Gandhi és a passziv ellenállás. Forditotta Bodor András. Korunk 27, nr. 12, 1968, 1846-1854.
 9. Simon Wiesenthal emlékirataiból. Utóhang Anne Frank naplójához. Egy az igazak közül. Korunk, 28, nr. 4. 1969, 597-605 (forditotta Bodor András).
 10. Winston Churchill. Biafrai jelentés. Bevezette és forditotta: Bodor András. Korunk 28, nr. 5., 1969, 766-773.
 11. Montgomery marshall Napoleonról és Wellingtonról. Forditotta és a bevezetőt irta Bodor András. Korunk 28, nr. 10., 1969, 1500-1511.
 12. Harold McMillan emlékiratai. Bevezette, a részleteket válogatta és forditotta Bodor András. Korunk 28, nr. 12, 1969, 1821-1833.
 13. Lord Moran naplója. Korunk 29, nr. 12. 1970, 1867-1879. (forditotta Bodor András).
 14. Max Beloff. A Brit Birodalom felbomlása. Korunk 29, nr. 5. 1970, 718-724.(forditotta Bodor András).
 15. Richard de Bury.  sokféle lehetőségről, amellyel a könyvek egész gyűjteményét szerezhetjük be. Utunk 26, nr. 51, 1971, 6 és 10.
 16. Aiszoposz meséi. Forditotta a bevezető tanulmányt irta és jegyzeteket összeállitotta Bodor András. Bukarest, 1970.
 17. Rotterdami Erasmus. Querela Pacis. Válogatta, bevezette és forditotta Bodor András. Korunk 30, nr. 6, 1971, 841-847.
 18. Richard de Bury. Philobiblion. A könyvek szeretete. Forditotta és jegyzetekkel ellátta: Bodor András, Bukarest, 1971.
 19. Bertrand Russell. Ahogyan én látom a világot. Bevezetőt irta és forditotta Bodor András. Korunk 31, nr. 5. 1972, 702-709.
 20. Kőrösi Csoma Sándor. Buddha élete és tanitásai. Forditotta, az előszót irta és jegyzetekkel ellátta: Bodor András. Bukarest, 1972.
 21. Betekintés korunk épitőművészetébe. Tanulmánygyűjtemény. Összeállitotta és utószóval ellátta: Balogh Ferenc. Forditotta Balogh Edgár, Bodor András, Gerő Balázs. Bukarest, 1975 (26-33, 53-75, 104-131 pp.).
 22.  Francis Bacon. Az Új Atlantisz. Forditotta, a bevezető tanulmányt irta és jegyzetekkel ellátta Bodor András. Bukarest, 1976.
 23. Gandhi, M. H.: Hind Szvarádzs avagy az indiai önkormányzat, Kolozsvár, 2010 (posthumus).
 24. Bethlen Farkas: Erdély története I-III. Forditotta: Bodor András, jegzetelte: Kruppa Tamás, Pálffy Géza, szerkesztette: Jankovics József, Kolozsvár-Budapest, 2010 (posthumus).

IV. Ismeretterjesztő írások

 1. A Cantebury székesegyházban. Keleti Újság 21, nr. 194, 1938, 6.
 2. Albion örök szenvedélye: a cricket. Keleti Újság 21, nr. 200, 1938, 4.
 3. Anglia kerékpárról. Keleti Újság 21, nr. 170, 1938, 11.
 4. Az erdélyi unitárius egyház története Angliában. Keresztény Magvető 70, nr. 1. 1938, 52.
 5. Dickens v árosában ahol kegyelettel őrzik a halhatatlan költő relikviáit. Keleti Újság 21, nr. 215, 1938, 6.
 6. Helyzetkép Angliából. Keleti Újság 21, nr. 289, 1938, 1.
 7. Kossuth Lajos nyomában – Angliában. Keleti Újság 21, nr. 245, 1938, 4.
 8. Kuruc nóta a Nagy Herceg woodstocki parkjában. Keleti Újság 21, 89, 1938, 18.
 9. The Chechoslovak Church. Keresztény Magvető 70, nr. 1. 1938, 51-52.
 10. A walesi bárdok földjén. Keleti Újság 22, nr. 7, 1939, 4.
 11. Imaórák Angliában. A háború és a vallás. Keresztény Magvető 72, nr. 1, 1940, 206-207.
 12. T. Carlyle levele. Franciaországnak a leckét meg kell tanulnia. Keleti Újság 25, nr. 1. 1942, 11.
 13. Új kereszténység felé. Unitárius Közlöny 54, nr. 12. 1944, 1-2.
 14. Kossuth és az angol unitáriusok. Erdélyi Unitárius Naptár, 1947, 65-68.
 15. Az új iskola szelleme. Utunk 3, nr. 18, 1948, 1,5.
 16. Spartacus felkelése. Előre 8, nr. 2046, 1954, 2.
 17. A felsőoktatás megjavitásának néhány kérdéséről. Utunk 11, nr. 47, 1956, 2.
 18. Aspecte din munca culturala si sportiva la Universitatea Bolyai. In: Biblioteca Activistului Sindical. Bucuresti, 1956, 60-76.
 19. A Közel és a Közép-Kelet régészete nem az idegenek monopóliuma többé. Korunk 19, nr. 3, 1960, 372.
 20. Elektronikus és statisztikai módszer a régi irások megfejtésében. Korunk 21, nr. 1, 1962, 102-106.
 21. A beszéd kialakulása. Dolgozó Nő 19, nr. 5, 1963, p.6.
 22. A kőbaltától az automata gépsorig. Dolgozó Nő 19, nr. 4, 1963, p.1.
 23. Az angol Labour Párt mai problémái. Korunk 22, nr. 9, 1963, 1217-1221.
 24. Az ember eredete. Dolgozó Nő 19, nr. 3. 1963, p.1.
 25. Az irás kialakulása és fejlődése. Dolgozó Nő 19, nr. 7, 1963, 6.
 26. Az őshordától a mai családig. Dolgozó Nő 19, nr. 6, 1963, p.6.
 27. Azonosithatók-e az azonositatlan repülő tárgyak? Korunk 26, nr. 2. 1967, 255-264.
 28. A fegyverhasználat és az ellenőrzés kérdése. Korunk 27, nr. 9. 1968, 1408-1409.
 29. A kémiai és biológiai hadviselés – a CBW. Korunk 27, nr. 8, 1968, 1256.
 30. A Klu-Klux Klán vezére. Korunk 27, nr. 7, 1968, 1091-1092.
 31. A Mcluhanizmus –  az amerikai pop filozófia és történelem. Korunk 27, nr. 3., 1968, 443-449.
 32. A nemi szabályozás valószinű hatása. Korunk 27, nr. 12, 1968, 1891-1892.
 33. A tudós mint regényiró (John Kenneth Galbraith). Korunk 28, nr. 8, 1968, 1252-1253.
 34. Az afrikai filmművészet születése. Korunk 27, nr. 12, 1968, 1742-1743.
 35. Az angliai hivatali titkok törvénye. Korunk 27, nr. 4, 1968, 610.
 36. Az elektronikus számitógépek és a vizuális művészetek. Korunk 27, nr. 8, 1968, 1250-1251.
 37. Drágulnak a régi könyvek. Korunk 27, nr. 5, 1968, 773.
 38. Henry Moore hetven éves. Korunk 27, nr. 11. 1968, 1745-1746.
 39. Lázadás az angol nyelv ellen. Korunk 27, nr. 9, 1968, 881-882.
 40. Még egyszer Ardrey és Toynbee történelmi felfogásáról. Korunk 27, nr. 6, 1968, 881-882.
 41. Megaversity. Korunk 27, nr. 5, 1968, 770-771.
 42. Történelmi feledékenység. Korunk 27, nr. 1, 1968, 158-159.
 43. William Stryon – egy új amerikai klasszikus. Korunk 27, nr. 1, 1968, 158.
 44. Palaeológus Jakab tanítása a türelmességről, Keresztény Magvető 78, 1972, 122-132= Korunk 27, nr. 7, 1968, 1057-1064.
 45. A fekete kontinens történeti múltja. Korunk 28, nr. 9. 1969, 1437-1422.
 46. G.P. Snow, a regényiró. Korunk 28, nr. 7, 1969, 1120.
 47. Eredeti-e Horatius hallhatatlan költeménye? Korunk 28, nr. 7. 1969, 1093-1115.
 48. 250 éves a Robinson Crusoe. Korunk 28, nr. 8, 1969, 1276-1277.
 49. Sport és lelkiismeret. Korunk, 28, nr. 6, 1969, 974-975.
 50. A bűnözők és a rendőrség az Egyesült Államokban. Korunk 29, nr. 11. 1970, 1777-1778.
 51. A fiatal afrikai államok útja. Korunk 29, 10, 1970, 1488-1495.
 52. A kábitószerek és a nemzedéki szakadék. Korunk, 29, nr. 1, 1970, 152-153.
 53. Az alva tanulás. Korunk 29, 12, 1970, 1937.
 54. Székely rovásirásos szövegek megfejtése. Korunk, 29, nr. 4, 1970, 604-605.
 55. Tudósok a holnap emberéről. Korunk 29, nr. 5, 1970, 797.
 56. Mozzanatok Kőrösi Csoma Sándor életéből. Vörös Lobogó, 28, nr. 8413, 1972, 2.
 57. Nemzetközi kérdések amerikai vetületei. Korunk 31, nr. 8, 1972, 1220-1228.
 58. A skinnerizmusról. Korunk 32, nr. 4, 1973, 546-551.
 59. Az ókori Kolozsvár. Igazság, 35, nr. 54, 1974, 4-5.
 60. A római Kolozsvár: Napoca. Igazság, nr. 60, 1974, 4-5.
 61. Napoca múltjából. A Hét 5, nr. 40, 1974, 8.
 62. Napoca – az ókori Kolozsvár. Korunk, 32, nr. 8, 1974, 920-924.
 63. Napoca helye a daciai városok között. Utunk 29, nr. 40, 1974  = Utunk Évkönyv 1975, 41-43.
 64. Személyek és egyesületek Napoca történetében. Utunk 29, nr. 38, 1974, 4-5.
 65. Brassai Sámuelre emlékezvén. Igazság 35, nr. 36, 1975, 2.
 66. A bűnözés új hullámai. Korunk 35, nr. 4. 1976, 319-320.
 67. Csalás az egyetemen. Korunk 35, nr. 9, 1976, 719-720.
 68. Még mindig két kultúra van! Korunk 35, nr. 6, 1976, 479.
 69. Egy múltkutató futurológus. Korunk 37, nr. 3, 1978, 271-272.
 70. Dávid Ferenc emlékezete, Keresztény Magvető 85, 1979, 232-241 = Korunk  38, nr. 10, 1979, 776-782.
 71. A XV. nemzetközi történettudományi kongresszus. Korunk 39, nr. 11, 1980, 799-804.
 72. Burebista egységes, független állama. Utunk 41, nr. 28, 1980, 1-2.
 73. Burebista központositott, egységes állama I. Művelődés 33, nr. 2, 1980, 42-44.
 74. Burebista központositott, egységes állama II. Művelődés 33, nr. 3, 1980, 37-38.
 75. Burebista központositott, egységes állama III. Művelődés, 33, nr. 4, 43-44.
 76. Tanulmányúton Angliában. Korunk 39, nr. 4, 1980, 273-278.
 77. Négyszázhuszonöt éves a kolozsvári Brassai Sámuel középiskola, Keresztény Magvető 88, 1982, 77-88.
 78. Az antitrinitarizmus a XVI. század második felében, Keresztény Magvető 83, 1983, 102-108.
 79. Dariustól Traianusig. Utunk 41, nr. 47, 1986, 4.
 80. Tibet és Körösi Csoma Sándor, Keresztény Magvető, 90, 1988, 17-24.
 81. Modern utópiák és történetfilozófiák, Keresztény Magvető 94, 1988, 143-154.
 82. Emlékezés Berde Mózesre, Keresztény Magvető 94, 1988
 83. A kolozsvári Unitárium Kollégium. Unitárius Közlöny 61, nr. 3. 1990.
 84. Körösi Csoma Sándor életútja és munkássága. Unitárius Közlöny, 1992, 4-7.
 85. A vallászabadság és a kolozsvári unitárius iskola, Keresztény Magvető 99, 1993, 40-47.
 86. Századik évfolyam. A Keresztény Magvető történeti útja, Keresztény Magvető 100, 1994, 135-136.

V. Recenziók

 1. Freud Sigmond: Mózes. In: Keresztény Magvető 72, 4-5, 1940, 203-204.
 2. A negyedik evangélium (A patra evanghelie). Keresztény Magvető 74, nr. 3., 1942, 154-155.
 3. Cu privire la un curs universitar de istoria lumii antice. Recenzie la Lascu, N., Curs de istoria lumii antice. Bucuresti, 1961. In: Revista Învâțământului Superior 2, nr. 1., 1960, 94-99.
 4. Új marxista egyetemes történet. In: Korunk 19, nr. 4., 1960, 514-516.
 5. Andreas Mócsy: Die Bevölkerung von Pannonien bis zu den Markomankriegen. Budapest, 1959. In: Dacia N.S., 5, 1961, 601-605. (in colaborare).
 6. Pokrovszkij újraértékelt történeti nézetei. Korunk 22, nr. 11, 192, 1401-1402.
 7. Istoria României. vol. I. Editura Academiei R.P.R. 1960, 891.p. In: Studia Historia fasc. I. 1963, 117-120 (in colab.).
 8. Nicolae Lascu. Cum trăiau romanii? București, Editura științifică, 15, 445. In: Korunk 24, nr. 3, 15, 423.
 9. Două cărți despre sclavajul antic. William Wstermann. The slave szstem of Greek and Roman antiquity, Philadelphia, 1960, 180 p. și M. Finley, Slavery in classical antiquity. Views and controversies, Cambridge, 1960, 235. p. In: Studia Historia 4 fasc. 2, 1966, 143-146.
 10. A nyugati civilizáció a könyvnyomtatás tükrében. In: Korunk 26, nr. 8, 1967, 1165-1166.
 11. Az öreg emberek és a tenger. Korunk 27, nr. 10, 1967, 1459-1460.
 12. Csetri Elek: Adalékok Kőrösi Csoma Sándor életrajzához. In: Korunk 27, nr. 7, 1967, 1088-1089.
 13. Q. Curtius Rufus. A makedon Nagy Sándor története. Budapest, Európa Kiadó, 1967, 324. In: Korunk 27, nr. 10, 1967, 1442.
 14. Jan Filip: A kelta civilizáció öröksége, Budapest, Gondolat Kiadó 1966. Korunk 26, nr. 9, 1967, 1283.
 15. Jean Gagé: Les classes sociales dan l’Empire romain. In: Studia Historia fasc. 2, 1967, 139-144.
 16. Geschichtwirklichkeit und Glaubenbewährung, Stuttgart, 1967. In: Korunk 26, nr. 12, 1967, 1754-1755.
 17. Hans Kayser: A régészet rövid története, Budapest, Gondolat Kiadó, 1966. In: Korunk 26, nr. 9, 1967, 1282-1283.
 18. Kerekes Lajos: Ausztria története 1918-1935, Budapest, Akadémiai Kiadó 1966. In: Korunk 26, nr. 12, 1967, 1755.
 19. Prodan, D., Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI-lea. Vol. I. București, Editura Academiei R.S.R, 1967. In: Korunk 26, nr. 11, 1967, 1601.
 20. Riemschneider, Margarette: Lumea Hittiților, București, Editura Științifică, 1967. In: Korunk 26, nr. 10, 1967, 1442-1443.
 21. Handlin, O. / Burchard, J. (eds.), The Historian and the City. Cambridge, Massachussetts, MIT Press, 1966. In: Korunk 26, nr. 1967, 1282.
 22. Tóth Zoltán: Magyarok és románok. Történelmi tanulmányok, 1966. In: Korunk 26, nr. 12, 1967, 1750.
 23. A civlizáció kezdetei: a vadászattól a városlakókig. Proceedings of the Prehistoric Society 2, 1966. In: Korunk 27, nr. 10, 1968, 1577-1581.
 24. A mitosztalanitott Odüsszeusz. In: Korunk 27, nr .12, 1968, 1890-1891.
 25. Acta Musei Napocensis 4, 1967. In: Korunk 27, nr. 4, 1968, 602-603.
 26. Apulum. Acta Musei Apulensis 6, 1967. In: Korunk 27, nr. 7, 1968, 1085.
 27. Az egykori kolozsvári “kémia-metallurgiai” iskola. Acta Academiae Pedagogiae Agriensis. Nova Series. Tom VI. In: Korunk 27, nr. 11, 1968, 1741-1742.
 28. Banu, I.: Sensuri universale și diferențe specifice în filosofia Orientului antic. Vol. I. București, Editura Științifică, 1967. In: Korunk 27, nr. 5, 1968, 763-764.
 29. Bengston, H.: Grundiss der Römischen Geschichte mit Quellenkunde. I. Republik und Kaiserzeit bis 284 n. Chr. München. 1967. In: Korunk 27, nr. 10, 1968, 1566-1567.
 30. Berciu, D.: Romania before Burebista. London, Thames and Hudson, 1967. In: Korunk 27, nr. 5. 1968, 766.
 31. Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon. Korunk 27, nr. 2. 1968, 277-278.
 32. Horváth Zoltán: Irodalom és történelem. Korunk 27, nr. 10, 1968, 1573-1574.
 33. Humanismus a renesancia na Slovensku v. 15-16 storici. Bratislava, 1967. Korunk, 27, nr. 4, 1968, 603-604.
 34. Information Hungary. Redactor Erdei Ferenc. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1968. Korunk, 27, nr. 10, 1968, 1574-1575.
 35. Jirov, N. F.: Atlantida. Probleme fundamentale ale atlantologiei. Bucuresti, Editura Stiintifica, 1967. Korunk, 27, nr. 8, 1968, 1234-1235.
 36. Salvador de Madragora. Portrait of Europe. University Alabama Press, 1968. Korunk 27, nr. 12, 1968, 1884-1885.
 37. Mályusz Elemér. A Thuróczy-Krónika és forrásai. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967. Korunk 27, nr. 6, 1968, 917-918.
 38. John McLachlan: Human Rights in Retrospect and Reality, London, The Lindsay Press, 1968. Korunk 27, nr. 8, 1968, 1236.
 39. McNeill, William : A world history, Oxford University Press, 1967. Korunk 27, nr. 2, 1968, 278-279.
 40. Molnár E.: La politique d’alliances du marxisme, Budapest, Akadémiai Kiadó 1967, Korunk 27, nr. 4, 1968, 592-593.
 41. Moravcsik Gyula: Studia Byzantina, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967. Korunk 27, nr. 8, 1968, 1239.
 42. Muresan, Camil: Imperiul Britanic. Bucuresti, Editura Stiintifica, 1967. Korunk 27, nr. 2, 1968, 281.
 43. Pataki József: Zápolya János, Radu de la Afumati és a mohácsi ütközet. Studia Historia fasc. 2, 1967. Korunk 27, nr. 2, 1968, 296.
 44. Vasile Pârvan: Dacia. Civilizațiile antice din țările carpato-danubiene, București, Editura Științifică, 1967. Korunk 27, nr. 2, 1968, 281-282.
 45. Pippidi, D. M., Contribuții la istoria veche a României. Ediția a 2-a. București, Editura Științifică, 1967. Korunk 27, nr. 9, 1968, 1398-1399.
 46. Popular beliefs and floklore tradition in Siberia. Edited by Diószegi Vilmos. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1968. Korunk 27, nr. 10. 1968, 1574.
 47. Richter, G. M.: A handbook of Greek Art, London, The Phaidon Press, 1967. Korunk 27, nr. 5, 1968, 764.
 48. Saeculum Weltgeschichte 1-4. Freiburg, Basel- Wien, 1965-1967. Korunk 27, nr. 7, 1968, 1076-1077.
 49. Christophoros Sandius. Bibliotheca Antitriitariorum. Warsawa, 1967. Korunk 27, nr. 10, 1968, 1568-1569.
 50. Sargetia IV. Acta Musei Regionalis Devensis. Korunk 27, nr. 2, 1968, 280.
 51. Tudor, D. : Romula. Bucuresti, Editura Meridiane, 1968. Korunk 27, nr. 10, 1968, 1564.
 52. Vargyas L: Researches into the Medieval History of Folk Ballad, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967. Korunk 27, nr. 2, 1968, 277.
 53. Várkonyi Ágnes: A kuruckor hősei. Korunk 27, nr. 11, 1968, 1737.
 54. Speros Vryonis: Byzantium and Europe. London, 1967. Korunk 27, nr. 8, 1968, 1238-1239.
 55.  Wölfflin, H: Principii fundamentale ale istoriei artei. Bucuresti, Editura Meridiane, 1968. Korunk 27, nr. 8, 1968, 1235-1236.
 56. A magyar régészet regénye, Budapest, Panorama, 1968. In: Korunk 28, nr. 4, 1969, 1745-1746.
 57. Acta Musei Napocensis 5, 1968. In: Korunk 28, nr. 4, 1969, 650-651.
 58. Ádám Magda: Magyarország és a kis Antant a harmincas években. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1968. Korunk 28, nr. 11, 1969, 649-650.
 59. Apulum 7, 1968. Korunk 28, nr. 3, 1969, 487.
 60. Az első román nemzeti könyvtár. Recenzie la Jakó Zs, Formarea bibliotecii lui Cipariu inainte de 1848. Revista Bibliotecilor 21, nr 10-11, 1968, 671-675. In: Korunk 28, nr.3, 1969, 490-491.
 61. Bernard Baily: The ideological origins of the American Revolution. The Belknap Press of Harvard University Press, 1968. In: Korunk 28, nr. 4, 1969, 651.
 62. Bernard Baily, The origins of the American politics. New York, Alfred A. Knop, 1968. In: Korunk 28, nr. 3, 1969, 486-487.
 63. Bartha Antal: A IX-X. századi magyar társadalom. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1968. Korunk 28, nr. 4, 1969, 648.
 64. Bibliotheca Corviniana. Budapest, Magyar Helikon, 1967. In: Korunk 28, nr. 1, 1969, 119-125.
 65. C. W. Ceram, Zei, morminte, carturari. Romanul arheologiei. Bucuresti, Editura Stiintifica, 1968. Korunk 28, nr. 2, 1969, 311.
 66. Crisan, I.H.: Ceramica daco-getica cu speciala privire la Transilvania. Bucuresti, Editura Stiintifica, 1969. Korunk 28, nr. 9, 1969, 1429-1430.
 67. Csatári Dániel: Forgószélben, Budapest, Akadémiai Kiadó 1968. Korunk 28, nr. 1, 1969, 1268.
 68. Donini, Ambrogio: Dupa chipul si asemanarea omului. Bucuresti, Editura Politica, 1969. Korunk 28, nr. 8, 1969, 1269.
 69. Entz Géza, Die Baukunst Transsylvaniens im 11-13. Jahrhundert. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1968. Korunk 28, nr. 7, 1969, 1102.
 70. Finley, M. I., Lumea lui Odiseu. Bucuresti, Editura Stiintifica, 1968. Korunk 28, nr. 1, 1969, 134-135.
 71. Florescu, Radu, Arta dacilor. Bucuresti, Editura Meridiane, 1968. Korunk 28, nr. 1. 1969, 124.
 72. Vladimir Hanga, Caius Julius Caesar, București, Editura Tineretului, 1967. Korunk: 28, nr. 2, 1969, 310.
 73. Hill, Christopher, Az angol forradalom évszázada (1603-1714), Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1968. Korunk 28, nr. 5, 1969, 796.
 74. Ionescu, Mircea, Istoria cărții românești, București, Editura Științifică, 1968. Korunk 28, nr. 7, 1969, 1109.
 75. Levy, W. Leonard, Origins of the Fifth Amendment. New York, Oxford University Press, 1968. Korunk 28, nr. 4. 1969, 648-649.
 76. Josephus Macarius alias Bódog Józsa. Acta Classica Univ. Scient. Debreciensis 4, 1968. Korunk 28, nr. 2, 1969, 316-317.
 77. Macrea, Mihail, Viața în Dacia romană, București, Editura Științifică, 1969. Korunk 28, nr. 9, 1969, 1428-1429.
 78. Magyar életrajzi lexikon 1-2 kötet. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1969. Korunk 28, nr. 9, 1969, 1575-1576.
 79. Petru Maior. Scrisori și documente inedite. București, Editura pentru literatură, 1968. Korunk 28, nr. 1, 1969, 123-124.
 80. Mic dicționar filosofic. București, Editura politică, 1968. Korunk 28, nr. 4, 1969, 643.
 81. Mureșan, Camil, Iancu de Hunedoara. București, Editura Științifică, 1968. korunk 28, nr. 1, 1969, 139-140.
 82. Roach, John, A Bibliography of Modern History, Cambridge, University Press, 1968. Korunk 28, n. 1, 1969, 137-138.
 83. Tudor, Dumitru, Orașe, târguri, și sate în Dacia romană. București, Editura științifică, 1968. Korunk 28, nr. 1, 1969, 140-141.
 84. Unger, Leonard, Seven Modern American Poets, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1968. Korunk 28, nr. 1, 1969, 132.
 85. Vătășianu, Virgil, Istoria artei europene. Vol. 1., București, Editura didactică și pedagogică, 1968. Korunk 28, nr. 1, 1969, 138-139.
 86. Vârtosu, Emil, Paleografia româno-chirilică, București, Editura Științifică, 1968. Korunk 28, nr. 5, 1969, 807-808.
 87. Wald, Lucia, Elena Slave. Ce limbi se vorbesc pe glob? București, Editura Științifică, 1968. Korunk 28, nr. 7, 1969, 1111.
 88. White, A. Terry, Lumi dispărute, București, Editura tineretului, 1968, Korunk, 28, nr. 8, 1969, 1272.
 89. Wittgenstein filozófiája. Korunk 28, nr. 5, 1969, 816.
 90. A válságok válsága. Korunk 29, nr. 11, 1970, 1779.
 91. Amerika felfedezése az ókorban. Korunk 29, nr .10, 1970, 1616-1617.
 92. Coles, Paul, The Ottoman Impact on Europe, London, Thames and Hudson, 1969. Korunk 29, nr. 1, 1970, 146-147.
 93. Daicoviciu, Constantin, Dacica, Cluj, Intreprinderea Poligrafică, 1969. Korunk 29, nr. 10, 1970, 1609-1611.
 94. Rusu, Iosif Ioan, Istoria. Limba și onomastica. Romanizarea. București, Editura Academiei R.S.R., 1969. Korunk 29, nr. 7, 1970, 1130.
 95. A béke eszméje az Ókorban. Recenzie la Zampaglione, Gerardo: La idea della pace nel mondo antico, Torino, 1967. Korunk 30, nr. 6, 1971, 965-966.
 96. A politikai életrajz és önéletrajz Angliában. Korunk 30, nr. 12, 1971, 1896-1900.
 97. Egy párizsi világlap francia birálata. Korunk 30, nr. 3, 1971, 444-449.
 98. Az angol állami levéltár háborús dokumentumai. Korunk 31, nr. 7, 1972, 1057-1061.
 99. Crișan, I. H., Burebista și epoca sa, București, Editura Enciclopedică, 1975. Contemporanul nr. 17, 1975, 4.
 100. II. Rudolf és világa. Recenzió: Evans, R. I. W, Rudolf II and his world. A study in intellectual history 1576-1612. Oxford, 1973. Korunk 34, nr. 1-2, 1975, 136-138.
 101. A Wechel-kiadók: a könyvnyomtatás fontos fejezete. Recenzió: Evans, R. I. W, The Wechel Presses. Humanism and Calvinism in Central Europe 1572-1627, Oxford, 1975. Korunk 35, nr. 5, 1976, 382-383.
 102. Crișan, I. H., Burebista și epoca sa. Ediția a doua, revizuită. București, Editura Științifică, 1977. Scânteia 47, nr. 10, 1977, 6.
 103. Gyökerek. Korunk 36, nr. 4, 1977, 317-319.
 104. Képrombolók örömünnepe. Korunk 36, nr. 6, 1977, 510.
 105. Ioniță, Cecilia, Relații agrare în Grecia veche. De la începuturi până în pragul epocii clasice. București, Editura Științifică și enciclopedică, 1977. In: Revista de Istorie 31, nr. 5, 1978, 928-932.
 106. Tudor, Dumitru, Decebal și Traian. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1977. In: Scânteia 47, nr. 11161, 1978, 4.
 107. Az Acta Hargitensia történelmi tanulmányai. Korunk 40, nr. 5, 1981, 366-369.
 108. Az antitrinitarianizmus a XVI. század második felében. Recenzió: Dán Róbert – Pirnát Antal (eds.), Antitrinitarianism in the second half of the 16th century, Budapest- Leiden, Akadémiai Kiadó-Brill, 1983. In: Korunk 42, nr. 7, 1983, 577-578. valamint Keresztény Magvető 89, nr. 2, 1983, 102-108.
 109. Csetri Elek, Körösi Csoma Sándor. In: Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények 29, nr. 2, 1985, 179-182.
 110. Betlen János: Erdély története 1629-1673. Erdélyi Múzeum
 111. Egyetemtörténeti emlékezések és dokumentumok. Erdélyi Múzeum 1-2, 1999, 153-6.

VI. Jelentések, krónikák, nekrológok, interjúk

 1. Két érdekes mozgalom: Oxford Group Movement. Pacific Mouvement. In: Keresztény Magvető 70, nr. 1, 1938, 51.
 2. Kik lesznek a nyári angol látogatók? Keresztény Magvető 70, nr. 1, 1938, 50.
 3. Hirek Angliából. Oxford University Unitarian Association. Történeti személy volt-e Ábrahám? Keresztény Magvető 71, nr. 2, 1939, 94-95.
 4. Karácsony. Unitárius Közlöny 49, nr. 12, 1939, 225-227.
 5. Vallásos nevelés a westhilli Training College-ben. Keresztény Magvető 71, nr. 10, 1939, 183-184.
 6. Jelentés a Berde Bizottság munkájáról. Unitárius Közlöny 41, nr. 11, 1941, 175-177.
 7. A Berde Bizottság munkája és felhivása. Unitárius Közlöny 52, nr. 7, 1942, 112-115.
 8. Unitárius Inasotthon. Unitárius Közlön, 52, nr. 12, 1942, 191-192.
 9. A Berde Bizottság. Unitárius Képtár, 1943, 59-61.
 10. Gáll Kelemen emlékezete. Unitárius Közlöny 58, nr. 1-2, 1948, 3-4.
 11. A Kolozsvári Bolyai Egyetem. Néplap 13, nr. 112, 1956, p. 4.
 12. Hunyadiról emlékezvén. Utunk 11, nr. 39, 1956, 8.
 13. Igényesebb tudományos munkát. Igaz Szó 4, nr.3, 1956, 405-410.
 14. Történetkutatás a Bolyai Egyetemen. Utunk 11, nr. 27, 1956, 2.
 15. A hazai magyar történészek munkájáról. Előre 11, nr. 2993, 1957, 2.
 16. A The Times és a The Sunday Times “természetes házassága”. Korunk 25, nr. 12, 1966, 1772-1775.
 17. A Krupp-dinasztia alkonya. Korunk 26, nr. 6, 1967, 866-874.
 18. Új mellékletek: The Times Business News. The Times Saturday Review. Korunk 27, nr. 12, 1967, 1765-1766.
 19. Mihail Macrea – Nekrológ. Studii Clasice 10, 1968, 391-392.
 20. Anglia egy emberöltő távlatából. Korunk 29, nr. 9, 1970, 1409-1418.
 21. Muzsnay Árpád. Mi a véleménye Páskándi darabjáról? Ifjúmunkás 19, nr. 4, 1970, 6.
 22. Impressziók a fejlett ipari társadalomról. Korunk 31, nr. 10, 1972, 1546-1554.
 23. Academicianul C. Daicoviciu (1898-1973). Necrolog. Studii Clasice 15, 1973, 344-349.
 24. A nevelő, a tudós, az ember: C. Daicoviciu. Utunk 28, nr. 23, 1973, 2.
 25. A phaisztoszi korong. Korunk 32, nr. 10, 1973, 1377.
 26. Régi korok vallatója. Kurt Horedt régészeti kutatásairól. Korunk 32, nr. 8, 1973, 1286-1288.
 27. Búcsú Toynbeetól. Korunk 35, nr. 7, 1976, 558-559.
 28. A Reader’s Digets alapitójának a halálára. Korunk 40, nr. 11, 1981, 887.
 29. Árulkodó nyelvbotlások. Korunk 40, nr. 9, 1981, 727-728.
 30. Az angliai zavargások és ami mögöttük van. Korunk 40, nr. 12, 1981, 976.
 31. Búcsú Marshall McLuhantól. Korunk 40, nr. 4, 1981, 335-336.
 32. Történész, tudós, nevelő. Bányai László halálára. Tanügyi Újság 25, nr. 6, 1981, 4.
 33. Az én nevem “Te idegen”. Korunk 41, nr. 12, 1982, 990-991.
 34. Rosszabbodnak Nyugat-Európa gazdasági kilátásai. Korunk 41, nr. 10, 1982, 814.
 35. William Saroyan halálára. Korunk 41, nr. 1, 1982, 80.
 36. Szép új világ a gyárban. Korunk 41, nr. 5, 1982, 415-416.
 37. Dumitru Tudor – necrolog. Aca Musei Napocensis 19, 1982, 789-792.
 38. Ciceroban nem kell a néger. Korunk 42, nr. 6, 1983, 511-512.
 39. A társadalmat odaadással szogláló ember. Kovács József, a nevelő és a tudós. A Hét 15, nr. 12, 1984, 8.

VII. Írások Bodor Andrásról

 1. Daicoviciu, H., Activitatea științifică a Catedrei de Istorie Universală în anul 1959. Studia Historia Fasc. 1, 1959, 127-128.
 2. Macrea, M. / Crișan, I. H., Două decenii de cercetări arheologice și studii de istorie veche la Cluj (1944-1964). Acta Musei Napocensis 1, 1964, 307-365.
 3. Horváth Edit – Kotkai Károly: Bodor András professzor. Fiatal Szivvel 12, 1973, 16-22.
 4. Korunk Évkönyv 1974. Kolozsvár, 1974, 327-328.
 5. Natunewicz, Ch., East European Classical Scholarship: some recent trends. Orethusa (SUA), 8, nr. 1, 1975, 189-190.
 6. Masaoki, D., A contribution to Deepening of the Study on Spartacus’ uprising. In: Reikishigaku Keukyu nr. 453, 1978, 37-45.
 7. Enciclopedia Istoriografiei românești. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1978, 63-64.
 8. Romániai Magyar Irodalmi Lexikon I. Kötet A-F., Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1981, 350-352.
 9. Magyari A. – Sipos G.: Bodor András az EME tiszteleti tagjává választása. Erdélyi Múzeum, 1999, 179-180.
 10. Csucsuja I.: In memoria Bodor András, Keresztény Magvető, 1999, 209.
 11. Pop C.: Bodor András (1915-1999). Ephemeris Napocensis 9-10, 1999-2000, 377-378.
 12. Bodor András (cimszó). Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Online.
 13.  Szabó Cs: Bodor András, az ókortudós. Erdélyi Krónika, 2017.
 14.  Szabó Cs.: Bodor András (1915-1999). Fürdőélet Erdélyben, Kolozsvár, 2017, 219-228.
 15. Bodor András (történész). Wikipédia szócikk.
 16.  Bodor András. 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában.
Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: